קרן Word

חושב ו גורל

עם תיאור קצר של צניחת האדם לעולם אנושי זה וכיצד הוא יחזור לסדר הנצח של הנצחי

by הרולד וו. פרסיוואל

סימבולים, אילוסטרציות ותרשימים, והגדרות והסברים של מונחים וביטויים כמקובל בספר זה.

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org