קרן Word

בנאות ו הסמלים שלה

לאור ה חשיבה וגורל

הרולד וולדווין פרסיוול