Word קרן וידאוחשיבה וגורל, על ידי הרולד וו. פרסיוואל, כבר heralded על ידי רבים כמו הספר השלם ביותר שנכתב אי פעם על האדם ואת היקום. בהדפסה במשך יותר מ 70 שנים, זה שופך אור מבריק על השאלות העמוקות שיש אי פעם מבולבל האנושות.הדף וידאו שלנו כולל מצגת אודיו של דפי 3 הראשון של מבוא והצצה, תוך שימוש במילותיו של פרסיוול עצמו, אל הדרך החריגה חשיבה וגורל נכתב.


הרולד פרסיבל תיאר את חווייתו החזקה, הלא-נוטית, בהיותו מודע לתודעה בהקדמה לאופיו הגדול, חשיבה וגורל. הסרטון הזה הוא קריינות מאותם עמודים. זה המקרה היחיד בו משתמשים בגוף הראשון "אני". זה לא נראה בשום מקום אחר חשיבה וגורל. פרסיוואל הצהיר שהוא מעדיף שהספר עומד בפני עצמו ולא יושפע מאישיותו.